Tuesday, 23 September 2014

Tips Mahir Bahasa Inggeris

Kemahiran berbahasa Inggeris memberikan suatu kelebihan kepada seseorang untuk melangkah jauh di dalam hidup seseorang baik di alam pembelajaran mahupun pekerjaan. Kelebihan berbahasa Inggeris memudahkan sesorang untuk bergaul dengan pelbagai lapisan manusia dari pelbagai negara kerana Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa dan kebanyakan orang tahu berbahasa Inggeris .

Menguasai subjek Bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah adalah penting kerana kanak-kanak lebih mudah diajar dan senang menyerap ilmu yang baru dipelajari. Sekiranya seseorang telah mahir dengan penggunaan Bahasa Inggeris sejak kecil, ia akan memberikan mereka laluan yang mudah untuk mereka menguasai bahasa tersebut di peringkat yang lebih tinggi di masa akan datang.

Di antara tips untuk mahir berbahasa Inggeris ialah membaca lebih banyak bahan bacaan samada buku ilmiah, majalah,novel dan lain-lain di dalam bahasa Inggeris. Sekiranya tidak memahami sesuatu perkataan kita boleh merujuk kepada kamus atau orang yang mahir dalam bahasa tersebut. Jika dipraktikkan selalu, kita akan menjadi mahir dan dapat menguasai bahasa Inggeris dengan lebih mudah.

Cara lain yang dapat membantu ialah dengan banyak bertutur di dalam bahasa Inggeris dengan keluarga,rakan-rakan dan guru-guru. Semasa kita membuat kesilapan sewaktu bertutur menggunakan bahasa Inggeris, mereka yang lebih mahir dapat memperbetulkan kesilapan yang kita lakukan.

Membuat latihan yang berterusan terutamanya penggunaan tatabahasa yang betul dan cara membuat ayat yang lengkap dapat membuatkan kita lebih menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Kita dapat mengenalpasti kelemahan  kita dan memperbaiki kesalahan yang sering dilakukan. Kita juga hendaklah merujuk kepada guru-guru sekiranya terdapat sebarang persoalan.

Menonton cerita atau mendengar lagu bahasa Inggeris juga dapat melatih kita untuk memahami bahasa Inggeris dengan lebih berkesan.Semasa menonton cerita bahasa Inngeris, kita mendengar dialog beserta sarikata bahasa Malaysia dan ini dapat membuatkan kita lebih memahami bahasa Inggeris.

Diharap tips-tips di atas dapat membantu adik-adik dan sesiapa sahaja untuk menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik.Kita akan lebih berkeyakinan untuk bertutur mahupun menulis di dalam bahasa Inggeris sekiranya kita lebih memahami cara penggunaannya dengan betul.

1 comment:

  1. Betul. tapi apa-apapun nak bercakap dalam BI pun perlukan tolakan kuat dari dalam diri. Kena yakin.

    ReplyDelete