Wednesday, 8 October 2014

Tips Mudah Mahir Matematik

Subjek matematik merupakan subjek yang amat menarik dan mencabar jika kita tahu cara-cara menguasainya.Untuk menjadi lebih mahir dalam subjek matematik,kita boleh mencuba tips-tips berikut:-

1/ Memberi pendedahan kepada anak-anak tentang teknik-teknik mengira yang bersesuaian dengan peringkat umur mereka.Cara-cara mengira di dalam bentuk permainan dapat menarik minat anak-anak untuk mempelajari matematik dan seterusnya menguasainya dari peringkat rendah lagi.

2/ Melatih anak-anak untuk sentiasa bertanyakan soalan kepada guru atau ibubapa jika mereka tidak memahami sesuatu topik.Jangan tunggu sehingga sesuatu topik menjadi semakin rumit kerana ia akan menjadi lebih sukar untuk difahami.

3/ Menggalakkan anak-anak untuk membuat banyak latihan matematik supaya mereka lebih terdedah dengan pelbagai bentuk soalan.Latihan yang banyak akan menjadikan mereka lebih mahir untuk memahami dan menguasai matematik.

4/ Anak-anak mesti sentiasa fokus di dalam kelas supaya setiap ilmu yang disampaikan dapat difahami dengan mudah dan berkesan.Jika kita fokus,kita akan jadi lebih faham dan memudahkan kita menjawap sebarang soalan matematik.

Insyaallah....Teks: Rohayu Salleh

No comments:

Post a Comment